Postava parketa u odnosu na vrata

Ako je moguće izvesti uvijek pokušajte da se parketi postave prije vrata i dovratnika.

Dobit ćete estetski pravilniji spoj dovratnika s parketom, a majstori neovisno jedan o drugome mogu završavati svoje poslove.